عبا و شال درّة‌الصَّدف

استایل:

جنس پارچه: ابریشم فارس, کرپ حریر

فصل: بهار, تابستان

عبای درّة‌الصَّدف از جنس ابریشم فارس و شال آن با جزئیاتی کاملا ست و هماهنگ از جنس کرپ حریر می‌باشد. این عبای فری‌سایز همراه با قب و در قد استاندارد ۱۴۴ می‌باشد. طراحی سرشانه، استایل این عبا را مقتدرانه نموده و استایل را چهارشانه می‌نماید. سرآستین، دور یقه و لبه‌ی شال هم ژاکارد کار شده است.Refund Reason