Loading...
  • شال-پفکی-دُسارام
  • شال-پفکی-دُسارام
  • شال-پفکی-دُسارام
  • شال-پفکی-دُسارام
  • شال-پفکی-دُسارام
  • شال-پفکی-دُسارام
  • photo 2022 07 06 22 33 14.jpg

180,000 تومان

شال پفکی دسارام شالی ساده و در عین حال طرحدار می‌باشد. این شال در هفت‌رنگ کاربردی موجود و در تنوعی از موقعیت‌ها کاربردی می‌باشد. ابعاد این شال ۷۰ در ۲۰۰سانتی‌متر می‌باشد.
صاف

Refund Reason