Loading...
فروش ویژه
  • شال-پفکی-دُسارام
  • شال-پفکی-دُسارام
  • شال-پفکی-دُسارام
  • شال-پفکی-دُسارام
  • شال-پفکی-دُسارام
  • شال-پفکی-دُسارام

90,000 تومان

شال پفکی دسارام شالی ساده و در عین حال طرحدار می‌باشد. این شال در هفت‌رنگ کاربردی موجود و در تنوعی از موقعیت‌ها کاربردی می‌باشد. ابعاد این شال ۷۰ در ۲۰۰سانتی‌متر می‌باشد.

Refund Reason