Loading...
  • عبای-رامبهشت
  • عبای-رامبهشت
  • عبای-رامبهشت
  • عبای-رامبهشت
  • عبای-رامبهشت
  • عبای-رامبهشت
  • عبای-رامبهشت

4,200,000 تومان

رام‌بهشت مادر بابک و همسر ساسان، معمار زبده معابد و سازه‌ها که در تاریخ از وی به نیکی و بزرگی یاد شده است. عبای رام‌بهشت فری‌سایز بوده که با بند داخلی فیت شده و مناسب سایزهای ۳۶ تا ۵۴ می‌باشد. جنس این عبا کرپ سوپراعلا وارداتی بوده و جزئیات طراحی آن نیز در عکس‌های جزئیات قابل مشاهده می‌باشد. قد این عبا ۱۴۴سانتی‌متر و قد مدل عکس‌ها ۱۶۹ می‌باشد.

موجود در انبار

Refund Reason