Loading...
  • عبای-پریچهر
  • IMG 6164.JPG
  • عبای-پریچهر
  • عبای-پریچهر
  • عبای-پریچهر
  • عبای-پریچهر
  • عبای-پریچهر

6,500,000 تومان

پری‌چهر همسر جمشید، که در تاریخ از وی به زیبارویی و پری‌‌رویی یاد شده است. عبای پری‌چهر فری‌سایز بوده که با بند داخلی فیت شده و مناسب سایزهای ۳۶ تا ۵۴ می‌باشد. جنس این عبا کرپ سوپراعلا وارداتی بوده و جزئیات طراحی آن نیز در عکس‌های جزئیات قابل مشاهده می‌باشد. قد این عبا ۱۴۴سانتی‌متر و قد مدل عکس‌ها ۱۶۹ می‌باشد.

موجود در انبار

Refund Reason