Loading...
  • عبا و شال درّة الصَّدفdd10.JPG
  • عبا و شال درّة الصَّدف2.JPG
  • عبا و شال درّة الصَّدف1.JPG
  • عبا و شال درّة الصَّدف3.JPG
  • عبا و شال درّة الصَّدف7.JPG
  • عبا و شال درّة الصَّدف9.JPG
  • عبا و شال درّة الصَّدف6.JPG
  • عبا و شال درّة الصَّدف5.JPG
  • عبا و شال درّة الصَّدف4.JPG

7,200,000 تومان

عبای درّة‌الصَّدف از جنس ابریشم فارس و شال آن با جزئیاتی کاملا ست و هماهنگ از جنس کرپ حریر می‌باشد. این عبای فری‌سایز همراه با قب و در قد استاندارد ۱۴۴ می‌باشد. طراحی سرشانه، استایل این عبا را مقتدرانه نموده و استایل را چهارشانه می‌نماید. سرآستین، دور یقه و لبه‌ی شال هم ژاکارد کار شده است.

موجود در انبار

Refund Reason